History

Vår historia

edit small

Vår rederihistoria började 1907 och verksamheten startades av Johan Peterson tillsammans med sina bröder. Fram till 1921 bedrevs fiske, efter det tog fraktfarten vid och det i form av styckegods. Bulktransporter var möjliga först 1944. Sonen Joel tog över verksamheten 1935 och lämnade över till sina söner Jan och Lennart 1968. Lennart trädde åt sidan 1994. Jan drev företaget vidare ensam och lämnade över till sina söner Gunnar, Bertil, Magnus och Mattias 2002.

 

Se bilder från på Önnered från förr

 

 

 

Webbyrå Göteborg!